بازدید:
تاريخ : 1395/10/01
درایام میلاد رسول اکرم وامام صادق مراسمی به این مناسبت در پایگاه خواهران صرم برگزار گردید.